VTDI ry:n kevätkokous ma 29.4.2019

Sääntömääräinen kevätkokous maanantaina 29.4. 2019 klo 18:30 ravintola Vltavassa, Havel-kabinetti.

Ennen kokousta tutustuminen keskuskirjasto Oodiin oppaan johdolla. Kierros alkaa klo 16:30 ja kestää noin tunnin. Ruokailu alkaa Vltavassa noin klo 18.

Ilmoittautumiset VTDI:n sihteerille. Tervetuloa!

VTT Oy:n TES kaudelle 1.2.2017 – 31.1.2018 allekirjoitettiin 13.2.2017

Tänään maanantaina puoleltapäivin allekirjoitettiin VTT Oy:n paikallinen työehtosopimus sopimuskaudelle 1.2.2017 – 31.1.2018.

Sopimuksen sisältämästä kilpailukykysopimuksen mukanaan tuomasta 24 tunnin lisätyöajasta oli sovittu jo aiemmin ja nyt kirjaus tuli omana pykälänään sopimukseemme.

Joulukuun puolivälistä lähtien neuvottelimme työaika ja palkkausjärjestelmäkysymyksistä. VTT-Akavan/YTN:n neuvottelijana toimin minä (Iiro Auterinen) pääluottamusmiehenä ja apunani oli luottamusmies Anu Vaari.

Päättyneenä sopimuskautena oli sovittu neuvoteltavan työaikapankkikäytännön käynnistämisestä VTT:llä. VTT halusi tässä vaiheessa tarkastella muita tapoja työkuorman ja työajan hallintaan. Sovimme selvityshankkeesta, jonka tavoitteena on vuoden 2017 aikana käydä läpi ylityöohjeistusta, tuntiseurannan haasteita (Timecon-työaikatunnit vs. Verttiin vietävät työaikatunnit) sekä työhyvinvointiin liittyvää valmennusta.

Toinen neuvottelun alla ollut asia oli palkkojen määräytyminen IPE-vaativuustason määrittämässä palkkahaarukassa. Ehdotimme yksinkertaista ja karkeaa työkalua, jolla olisi hahmotettu meriittikierroskeskustelussa kunkin työntekijän tavoitepalkkatasoa em. haarukassa. VTT ei halunnut tähän vielä sitoutua, vaan haluaa käyttää aluksi vain indikaattoreita, joilla identifioidaan palkanmuutostarpeet (ns. palkkaviputyökalu). Molemmat tavat kuvannevat lopulta samaa asiaa. Keskusteluja jatketaan työehtosopimuskaudella 1.12.2017-31.1.2018. Kevään palkantarkistuskierroksen (ns. meriittikierros) ohjeistus käydään yhdessä läpi.

VTT Oy:n TES:ssä on nyt pykälä palkkausjärjestelmästä:
4 § Palkkausjärjestelmä
VTT:llä on osapuolten yhdessä kehittämä ja ylläpitämä IPE-luokitteluun pohjautuva kannustava ja tasapuolinen palkkausjärjestelmä. Yhtiö harjoittaa oikeudenmukaista ja motivoivaa palkkapolitiikkaa.

Uusi TES on intrassa.

Neuvottelutulos kilpailukykysopimuksen (kiky) mukaisesta vuosityöajan pidentämistä koskevista neuvotteluista Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:ssä

 

VTT ja henkilöstöjärjestöt ovat neuvotelleet kilpailukykysopimuksen mukaisesta vuosityöajan pidennyksestä ja päätyneet seuraavaan ratkaisuun:

1.     VTT:llä työajan pidennys toteutetaan liukuvan työajan saldon kautta. Työaikasaldosta vähennetään 2 tuntia 12 kertaa kalenterivuodessa. Pidennys vuosityöaikaan on näin ollen 24 tuntia normaalia työaikaa tekeville. Osa-aikatyötä tekeville muutos toteutetaan vastaavasti Vertin työaikaryhmän mukaan suhteutettuna.

2.     Toisin kuin keväällä 2016 ennakoitiin, teknistä toteutusta ei tehdäkään määrittelemällä Timeconiin 2 tunnin ”lauantaityöpäiviä”. Sen sijaan työaikasaldomuutokset päivitetään liittymän avulla. Saldomuutokset tehdään 12 kertaa vuodessa ja ne sijoitetaan tasaisesti ympäri kalenteri­vuoden. Työnantaja vahvistaa ajankohdat pääluottamus­miehiä kuultuaan.

Espoossa 25.10.2016

YTN tiedote 17.9.2015

Pääministerin vetoomus on syytä ottaa tosissaan myös työnantajapuolella

Pääministeri Juha Sipilä vetosi eilen työmarkkinaosapuoliin ratkaisun löytämiseksi. Mitään varsinaisesti uutta puhe ei sisältänyt, mutta on syytä toivoa, että puhetta kuunneltiin tarkasti myös työnantajapuolella. Neuvotteluihin olisi pakko päästä, mutta palkansaajajärjestöt eivät voi neuvotella asioista vain keskenään. Myös työnantajajärjestöjä tarvitaan mukaan.

Akava ja STTK ovat jo aloittaneet omien ratkaisuesitystensä valmistelun. SAK:n hallitus päättää omasta kannastaan maanantaina.

Huomisella mielenilmaisulla vastustetaan siis pakkolakeja ja halutaan tukea neuvotteluratkaisun aikaansaamista. On kieltämättä poikkeuksellista, että neuvottelujen aloittamista joudutaan vauhdittamaan tällä tavoin, mutta nykyisessä tilanteessa se näyttää olevan välttämätöntä. Aiemmat suulliset ja kirjalliset esitykset kun eivät ole riittäneet. Me vaadimme toimivaa vuoropuhelua ja aitoa neuvottelemista.

Torila tavataan!

Koko tiedote

VTT-Akavan luottamusmiesten tiedote 16.9.2015

Kaikki kolme palkansaaja keskusjärjestöä Akava, SAK ja STTK järjestävät Helsingin Rautatientorilla mielenosoituksen perjantaina 18. syyskuuta klo 11.00. Mielenosoituksella puolustetaan

–          työmarkkinajärjestöjen vapaata oikeutta sopia työ- ja virkaehtosopimuksista

–          vastustetaan hallituksen yksipuolisia päätöksiä heikentää palkansaajien työehtoja heikompien suojaa

Ohjelmaa on klo 11.30 – 12.15

Ajantaista infoa ja tietoa muista kuljetuksista löydät lisää tapahtuman facebook-sivuilta.

 

Kyseessä on siis mielenosoitus ei lakko.

Mielenosoitus on Suomessa kansalaisoikeus, ja siten siihen osallistuminen on täysin laillista, eikä työnantaja saa sitä perusteettomasti rajoittaa.

Luottamusmiehet ovat tehneet VTT:lle kollektiivisen ilmoituksen jäsenistön mahdollisesta osallistumisesta. Työntekijän ei tarvitse erikseen ilmoittaa osallistumisestaan tilaisuuteen, ellei siihen liity erityisiä töihin liittyviä järjestelyjä.

Tämä tarkoittaa, että kaikki voivat osallistua, sillä VTT ei ole sellaisia hengen tai omaisuudenvaaraa aiheutettavia tehtäviä, jotka olisi katsottava suojelutyön piiriin kuuluvaksi ja siten osallistumisoikeutta rajoittavaksi.

Mielenosoitukseen osallistutaan omalla ajalla. Tässä voidaan hyödyntää erilaisia liukuvan työajan (myös saldovapaat) ja kompensaatiosaldo suomia mahdollisuuksia.

http://intranet.vtt.fi/Suomi/Prosessi/Tyossa-ja-vapaalla/tyosuhdeasiat/Tyoaika/Sivut/Liukuva-tyoaika.aspx  http://intranet.vtt.fi/Suomi/Prosessi/Tyossa-ja-vapaalla/tyosuhdeasiat/Lomat-ja-poissaolot/Muut-poissaolot/Sivut/Kompensaatiosaldo.aspx

Ole tarvittaessa yhteydessä esimieheen (saldovapaat, kompensaatiopäivä). Timecon-päätteellä voi halutessasi käyttää työnantajan suosittelemaa ”Lakko” -leimaa, joka vähentää saldoa kuten muukin oma-asia leima.

Myös etätyöntekijän voi osallistumista tähän mielenosoitukseen. Etätyöntekijä voi sovittaa rytmittää työnsä haluamallaan tavalla, jolloin muutaman tunnin osallistuminen tapahtumaan on mahdollista.

Koska mielenosoitukseen osallistuminen on kansalaisoikeus, on tilaisuuteen mahdollisuus osallistua vaikka päättäisit osallistua tilaisuuteen vasta VTT:n ilmoittaman aikarajan jälkeen, noudattamalla yllämainittuja ohjeita.

Mielenosoitukseen osallistumisella ei ole tarkoitus vaikeuttaa VTT:n toimintaa eikä VTT:n toiminnalla tule olla tarkoitusta vaikeuttaa mielenosoitukseen osallistumista.

VTT:n pääluottamusmiehet

Anu Vaari , Iiro Auterinen, Eija Kenttä, Jarmo Siivinen, Anja Pallas

 

 

Mielenosoituksen lisäksi kantaa voi ottaa allekirjoittamalla nettiadressin. Palkansaajien keskusjärjestöt ovat avanneet osoitteessa www.terveisethallitukselle.fi adressin, jossa puolustetaan sopimisen oikeutta ja vastustetaan työehtojen yksipuolista heikentämistä.

Valtakunnan hallitus ei halunnut ottaa huomioon palkansaajien yhteisiä tavoitteita yhteiskuntasopimuksen neuvotteluihin mukaan. PSKJin yhteiset tavoitteet löytyvät

http://www.akava.fi/files/16020/SAK-Akava-STTK_Yhteiskuntasopimuksen_tavoitteet_ja_agenda.pdf

 

Käytännön ohjeita mielenosoitukseen saapuville

 

Pääkaupunkiseudun yhteiset bussikuljetukset

Pääkaupunkiseudulla on liikenteessä myös Akavan, STTK:n ja SAK:n yhteisiä non-stop-busseja. Niiden aikataulut löytyvät liitteistä.

Espoon asema: Espoon asema. Reitti: Espoon asema, Latokaski, Nöykkiö, Espoonlahti, Matinkylän liittymä/Iso Omena, Kamppa
Leppävaara:Leppävaara/Läkkitori. Reitti: Leppävaara/Läkkitori, Otaniemi, Tapiola, Kamppi
Keimola:Keimola, Nesteen asema. Reitti: Keimola, Nesteen asema, Jumbo, Tammisto, Ylästö, Myyrmäki, Olympiastadion
Korso: Korson asema. Reitti: Korson asema, Havukoski, Hiekkaharju, Tikkurilan asema, Olympiastadion
Malmikartano: Malminkartano. Reitti: Malminkartano, Pohjois-Haaga, Ruskeasuo, Olympiastadion
Tapulikaupunki: Tapulikaupunki. Reitti: Tapulikaupunki, Malmi, Pihlajamäki, Latokartano, Viikki, Siilitien metroasema, Olympiastadion
Vaarala: Vaarala. Reitti: Heikinlaakso, Hakunila, Vaarala, Jakomäki, Kivikko, Kontulan metroasema,Herttoniemi, Olympiastadion
Oulunkylä:Oulunkylä. Reitti: Oulunkylä, Koskela, Vanhakaupunki, Sörnäinen, Hakaniemi