Otaniemi-kierros, VTDIn yhteinen kesän aloitus - opastettu kierros 4.6.2019

Otaniemi-kierros, VTDIn yhteinen kesän aloitus:
Otaniemi – kartanosta kaupunginosaksi

Tule tiistaina 4.6.2019 mukaan tutustumaan Otaniemen historiaan ja nykypäivään Espoon kaupunginmuseon oppaan johdolla. Otaniemen historiakävelyllä tutustutaan Otaniemeen ennen teekkareita sekä Otaniemen viimeisimpiin muutoksiin. Miten keskiaikaisesta kylästä tuli kartano ja sittemmin kaupunginosa.

Lähtö Alvarin aukiolta TKK:n entisen päärakennuksen ovien edestä (Linkki) kello 17.

Noin tunnin kävelykierroksen jälkeen siirrymme Urban Milliin, jossa tutustumme tulevaisuuden visioihin Otaniemestä ja keskustelemme omasta VTT:läisen roolista siinä. Urban Millissä on tarjolla myös virvokkeita.

Ilmoittautuminen yhdistyksen sihteerille Riitalle, jotta osaamme varata sopivasti juotavaa ja pikkupurtavaa.

Kierroksen ajankohta: ti 4.6.2019 klo 17:00
Tapaamispaikka: Otaniemi, Alvarin aukio, TKK:n ex-päärakennuksen ovet

VTDI ry:n kevätkokous ma 29.4.2019

Sääntömääräinen kevätkokous maanantaina 29.4. 2019 klo 18:30 ravintola Vltavassa, Havel-kabinetti.

Ennen kokousta tutustuminen keskuskirjasto Oodiin oppaan johdolla. Kierros alkaa klo 16:30 ja kestää noin tunnin. Ruokailu alkaa Vltavassa noin klo 18.

Ilmoittautumiset VTDI:n sihteerille. Tervetuloa!

VTT Oy:n TES kaudelle 1.2.2017 – 31.1.2018 allekirjoitettiin 13.2.2017

Tänään maanantaina puoleltapäivin allekirjoitettiin VTT Oy:n paikallinen työehtosopimus sopimuskaudelle 1.2.2017 – 31.1.2018.

Sopimuksen sisältämästä kilpailukykysopimuksen mukanaan tuomasta 24 tunnin lisätyöajasta oli sovittu jo aiemmin ja nyt kirjaus tuli omana pykälänään sopimukseemme.

Joulukuun puolivälistä lähtien neuvottelimme työaika ja palkkausjärjestelmäkysymyksistä. VTT-Akavan/YTN:n neuvottelijana toimin minä (Iiro Auterinen) pääluottamusmiehenä ja apunani oli luottamusmies Anu Vaari.

Päättyneenä sopimuskautena oli sovittu neuvoteltavan työaikapankkikäytännön käynnistämisestä VTT:llä. VTT halusi tässä vaiheessa tarkastella muita tapoja työkuorman ja työajan hallintaan. Sovimme selvityshankkeesta, jonka tavoitteena on vuoden 2017 aikana käydä läpi ylityöohjeistusta, tuntiseurannan haasteita (Timecon-työaikatunnit vs. Verttiin vietävät työaikatunnit) sekä työhyvinvointiin liittyvää valmennusta.

Toinen neuvottelun alla ollut asia oli palkkojen määräytyminen IPE-vaativuustason määrittämässä palkkahaarukassa. Ehdotimme yksinkertaista ja karkeaa työkalua, jolla olisi hahmotettu meriittikierroskeskustelussa kunkin työntekijän tavoitepalkkatasoa em. haarukassa. VTT ei halunnut tähän vielä sitoutua, vaan haluaa käyttää aluksi vain indikaattoreita, joilla identifioidaan palkanmuutostarpeet (ns. palkkaviputyökalu). Molemmat tavat kuvannevat lopulta samaa asiaa. Keskusteluja jatketaan työehtosopimuskaudella 1.12.2017-31.1.2018. Kevään palkantarkistuskierroksen (ns. meriittikierros) ohjeistus käydään yhdessä läpi.

VTT Oy:n TES:ssä on nyt pykälä palkkausjärjestelmästä:
4 § Palkkausjärjestelmä
VTT:llä on osapuolten yhdessä kehittämä ja ylläpitämä IPE-luokitteluun pohjautuva kannustava ja tasapuolinen palkkausjärjestelmä. Yhtiö harjoittaa oikeudenmukaista ja motivoivaa palkkapolitiikkaa.

Uusi TES on intrassa.

Neuvottelutulos kilpailukykysopimuksen (kiky) mukaisesta vuosityöajan pidentämistä koskevista neuvotteluista Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:ssä

 

VTT ja henkilöstöjärjestöt ovat neuvotelleet kilpailukykysopimuksen mukaisesta vuosityöajan pidennyksestä ja päätyneet seuraavaan ratkaisuun:

1.     VTT:llä työajan pidennys toteutetaan liukuvan työajan saldon kautta. Työaikasaldosta vähennetään 2 tuntia 12 kertaa kalenterivuodessa. Pidennys vuosityöaikaan on näin ollen 24 tuntia normaalia työaikaa tekeville. Osa-aikatyötä tekeville muutos toteutetaan vastaavasti Vertin työaikaryhmän mukaan suhteutettuna.

2.     Toisin kuin keväällä 2016 ennakoitiin, teknistä toteutusta ei tehdäkään määrittelemällä Timeconiin 2 tunnin ”lauantaityöpäiviä”. Sen sijaan työaikasaldomuutokset päivitetään liittymän avulla. Saldomuutokset tehdään 12 kertaa vuodessa ja ne sijoitetaan tasaisesti ympäri kalenteri­vuoden. Työnantaja vahvistaa ajankohdat pääluottamus­miehiä kuultuaan.

Espoossa 25.10.2016

YTN tiedote 17.9.2015

Pääministerin vetoomus on syytä ottaa tosissaan myös työnantajapuolella

Pääministeri Juha Sipilä vetosi eilen työmarkkinaosapuoliin ratkaisun löytämiseksi. Mitään varsinaisesti uutta puhe ei sisältänyt, mutta on syytä toivoa, että puhetta kuunneltiin tarkasti myös työnantajapuolella. Neuvotteluihin olisi pakko päästä, mutta palkansaajajärjestöt eivät voi neuvotella asioista vain keskenään. Myös työnantajajärjestöjä tarvitaan mukaan.

Akava ja STTK ovat jo aloittaneet omien ratkaisuesitystensä valmistelun. SAK:n hallitus päättää omasta kannastaan maanantaina.

Huomisella mielenilmaisulla vastustetaan siis pakkolakeja ja halutaan tukea neuvotteluratkaisun aikaansaamista. On kieltämättä poikkeuksellista, että neuvottelujen aloittamista joudutaan vauhdittamaan tällä tavoin, mutta nykyisessä tilanteessa se näyttää olevan välttämätöntä. Aiemmat suulliset ja kirjalliset esitykset kun eivät ole riittäneet. Me vaadimme toimivaa vuoropuhelua ja aitoa neuvottelemista.

Torila tavataan!

Koko tiedote