Neuvottelutulos kilpailukykysopimuksen (kiky) mukaisesta vuosityöajan pidentämistä koskevista neuvotteluista Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:ssä

 

VTT ja henkilöstöjärjestöt ovat neuvotelleet kilpailukykysopimuksen mukaisesta vuosityöajan pidennyksestä ja päätyneet seuraavaan ratkaisuun:

1.     VTT:llä työajan pidennys toteutetaan liukuvan työajan saldon kautta. Työaikasaldosta vähennetään 2 tuntia 12 kertaa kalenterivuodessa. Pidennys vuosityöaikaan on näin ollen 24 tuntia normaalia työaikaa tekeville. Osa-aikatyötä tekeville muutos toteutetaan vastaavasti Vertin työaikaryhmän mukaan suhteutettuna.

2.     Toisin kuin keväällä 2016 ennakoitiin, teknistä toteutusta ei tehdäkään määrittelemällä Timeconiin 2 tunnin ”lauantaityöpäiviä”. Sen sijaan työaikasaldomuutokset päivitetään liittymän avulla. Saldomuutokset tehdään 12 kertaa vuodessa ja ne sijoitetaan tasaisesti ympäri kalenteri­vuoden. Työnantaja vahvistaa ajankohdat pääluottamus­miehiä kuultuaan.

Espoossa 25.10.2016