Ajankohtaista

YTN tiedote 15.9.2015

Poliittiseen mielenilmaukseen tai työtaisteluun saa osallistua työaikana

Perjantain mielenosoitus on luonteeltaan poliittinen ja suuntautuu hallituksen pakkolakihankkeita vastaan. Mielenilmaus tai työtaistelu ei kohdistu millään alalla voimassaolevaan työehtosopimukseen, taikka työnantajaan, vaan sillä puolustetaan vapautta – vapaata oikeutta sopia työehdoista. Tiedote kokonaisuudessaan.

VTT-Akava tiedote 1.9.2014

VTT käynnisti taas YT-neuvottelut

VTT esitti 27.8.2014 klo 17:08 VTT:n ammattijärjestöille YT-neuvottelujen aloittamista. Neuvottelut koskevat koko henkilöstöä ja voivat johtaa VTT:n ilmoituksen mukaan korkeintaan 350 henkilötyövuoden vähenemään, mikä voi tarkoittaa tuota suuremman henkilölukumäärän supistusta.

VTT:n esityksen mukaan kaikki toiminnot ja henkilöstöryhmät ovat tarkastelun kohteena. VTT:n esityksen mukaan suunnitellut henkilövähennykset aiotaan kohdentaa niin, että ne aiheuttaisivat mahdollisimman vähän haittaa projektitoiminnalle ja VTT:n kriittisille toiminnoille. Ensisijaisina kohderyhminä olisivat ne alueet, jotka jäävät täsmennettyjen tutkimusfokusalueiden ulkopuolelle ja joiden kannattavuus on heikkoa tai tappiollista, tai joissa asiakashankkeiden määrä on vähäinen tai vähentymässä. Lisäksi kohteena olisivat ne henkilöt ja tiimit, joiden työmäärä on työn kysynnän ja tarjonnan kohtaamattomuuden vuoksi vähentynyt tai vähentymässä, tai joiden työpanos pystytään helpoiten korvaamaan tiivistämällä ja tehostamalla toimintaa sisäisin työjärjestelyin. Kohdentamisessa huomioidaan myös toimenpiteen tavoite karsia VTT:n korkeita yleiskustannuksia, joita syntyy kaikissa toiminnoissa.

Neuvottelut alkavat maanantaina 8.9.2014 ja kestävät vähintään 6 viikkoa. Järjestöjen puolesta neuvotteluihin osallistuvat pääluottamusmiehet. Järjestöt pyytävät VTT:tä täydentämään neuvotteluesitystään tarkentamalla aiottujen toimenpiteiden perusteita

VTT:n pääluottamusmiehet pitävät YT-neuvotteluiden aloittamista juuri ennen valtioneuvoston budjettiriihtä ja kesken vuoden 2015 alussa aloittavan VTT Oy:n työehtosopimusneuvotteluja hätiköitynä ratkaisuna.

 

VTT-Akavan pääluottamusmiehet                                      VATE ry:n pääluottamusmiehet

Iiro Auterinen                                                                               Miina Pihlajaniemi

Eija Kenttä                                                                                   Jarmo Siivinen

Anu Vaari

 

 

TEK, JUKO ja Pardia ovat ottaneet kantaa tilanteeseemme:

TEK verkkolehti 28.8.2014:  http://lehti.tek.fi/tekniikka/tek-vttta-ei-saa-naivettaa

Juko 1.9.2014:  http://www.juko.fi/?x18668=323523

Pardia 28.8.2014: http://www.pardia.fi/?x43=5601646

 

VTT:n verkossa ollessasi saat seuraavalla linkillä listan mediassa olleista kommenteista

http://extranet.m-brain.fi/index.asp?ResID=1169&Page=&Sel=aw%3Dyt-neuvottel*%2Cfdf3744%3D1.6.2014

VTT-Akava tiedote 12.4.2013

VTT:n pääluottamusmiehet YT-neuvotteluihin

VTT on esittänyt VTT:n ammattijärjestöille YT-neuvottelujen aloittamista. Neuvottelut koskevat koko henkilöstöä ja voivat johtaa lähes 200 työntekijän vähentämiseen.

VTT:n esityksen mukaan kaikki toiminnot ja henkilöstöryhmät ovat tarkastelun kohteena. Ensisijaisina kohderyhminä ovat ne alueet, jotka jäävät tutkimusfokusalueiden ulkopuolelle ja lisäksi tavoitteena on karsia VTT:n korkeita yleiskustannuksia.

Neuvottelut alkavat perjantaina 19.4.2013 ja kestävät vähintään 6 viikkoa. Järjestöjen puolesta neuvotteluihin osallistuvat pääluottamusmiehet.

VTT:n pääluottamusmiehet pitävät YT-neuvotteluiden aloittamista kesken strategiaprosessin hätiköitynä ratkaisuna, sillä fokusalueiden määrittely on vielä kesken.

 

VTT-Akavan pääluottamusmiehet                                                VATE ry:n pääluottamusmiehet

Iiro Auterinen                                                                               Miina Pihlajaniemi

Eija Kenttä                                                                                   Jarmo Siivinen

Anu Vaari

 

Katso myös TEK:n tiedote asiasta

http://lehti.tek.fi/content/vttn-resurssien-leikkaaminen-virheratkaisu-vaikeassa-taloustilanteessa

ja asian uutisointia mediassa

http://www.ampparit.com/haku?q=vtt+yt-neuvottelut&t=news

 

VTT-Akava tiedote, 3.4.2013

VTT:N PAIKALLINEN TES RATKAISU KEVÄÄLLÄ 2013

Neuvottelut valtion työehtosopimuksen mukaisesta 0,5%:n korotuserästä käytiin VTT-Akavan  ja VTT:n välillä 25.2. – 15.3.2013. VTT-Akavaa neuvotteluissa edustivat pääluottamusmiehet Iiro Auterinen, Eija Kenttä ja Anu Vaari.

Neuvotteluissa saavutettu ratkaisu perustuu VTT-Akavan neuvotteluihin esittämään pohjaehdotukseen.

Neuvottelutulos koostuu seuraavista asioista:

•                          Tehtäväryhmät A202 ja A402 jaettiin kahteen osaan. Samalla muutettiin tehtäväryhmien A201-A202 ja A401-402 numerointia teknisenä järjestelynä.

Tehtäväryhmät A201-202 ja A401-402 on muodostettu jakamalla vanhat tehtäväryhmät A202 ja A402 kahteen osaan siten, että ryhmiin A201 ja A401 sijoitetaan tutkijat, joilla on työkokemusta 1-4 vuotta ja ryhmiin A202 ja A402 tutkijat, joilla on työkokemusta VTT:llä yli 4 vuotta.

Sijoittaminen uusiin ryhmiin tapahtuu henkilöstöhallinnon toimesta ja tarvittaessa henkilön palkka nostetaan uuden tehtäväryhmän edellyttämälle alarajalle.

•                          Loppu virastoerä kohdennettiin VTT-Akavan osalta kokonaisuudessaan tehtäväryhmiin
A200-202 ja A400-402   2,257%:n korotuksena.

Tehtäväryhmien jakaminen kahtia tehtiin palkkausjärjestelmän portaiden lisäämiseksi, jotta henkilön siirtyminen seuraavaan tehtäväryhmään on helpompaa. Tällä parannetaan VTT:n kilpailukykyä nuorten tutkijoiden pitämiseksi VTT:n palveluksessa. Samasta syystä myös virastoerä kohdennettiin kokonaisuudessaan nuorten tutkijoiden ja asiantuntijoiden palkankorotuksiin: suurin tarve korotuksille oli nuorten tutkijoiden ja asiantuntijoiden palkoissa.

YLEISKOROTUS 1.4.2013

Valtion työehtosopimuksen mukaisesti ennen edellä mainittuja virastoeräkorotuksia kaikkien työntekijöiden kuukausipalkkoja korotetaan 1.4.2013 alkaen valtion työehtosopimuksen mukaisella 1,4% suuruisella yleiskorotuksella.

 

VTT-AKAVAN MUUT NEUVOTTELUTAVOITTEET

VTT-Akavan tavoitteena oli myös saada yhtenäiset ylärajat diplomi-insinöörien ja muiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden tehtäväryhmiin nostamalla A200 sarjan tehtäväryhmien ylärajat samoiksi kuin A400 sarjan tehtäväryhmien ylärajat.

Tavoitteena oli myös ylityökorvausten yhtenäistäminen siten, että VTT-Akavan ja VATE:n tetäväryhmittelyissä olevien ylityökorvausoikeus yltäisi samalle palkkatasolle ja olisi vertailukykyinen muissa valtion asiantuntijalaitoksissa noudatettuun käytäntöön.

Keskusteluissa työnantajan kanssa näistä tavoitteista päästiin eteenpäin, mutta ei vielä sopimukseen.

VTT-Akava tiedottaa 29.3.2012

KEVÄÄN 2012 MERIITTIKIERROS KÄYNNISTYNYT VTT:llä

VTT-Akavan luottamusmiehet ovat saaneet työnantajalta keskiviikkona 28. maaliskuuta tiedon kevään 2012 meriittikierroksen aikataulutuksesta ja ohjeistuksesta. Työnantaja ilmoitti, että se tiedottaa asiasta henkilöstölle ainoastaan esimiesten kautta. Saamamme tiedon mukaan korotusehdotusten priorisointi ja karsinta tapahtuu toiminnoissa 26.3.-7.5. välisenä aikana. Päätökset tehdään toukokuussa ja korotukset maksetaan 31.5. palkanmaksun yhteydessä.

VTT:n työehtosopimuksen mukaan työnantjalla on velvollisuus tarkastella myös nyt käynnissä olevalla meriittikierroksella kaikkien palkkojen oikeellisuutta. Vaikka kaikkia vääristymiä ei saadakaan korjattua yhdellä meriittikierroksella, VTT-Akava kehoittaa akavalaisia olemaan aktiivisia ja käyttämään tarpeen mukaan VTT:n työehtosopimuksen antamaa oikeutta esittää itselleen palkantarkistusta.

Ajankohtaista VTT:n paikallisneuvotteluista

VTT-Akava                                 TIEDOTE        6.3.2012

 

 

VTT:n kevään 2012 virastoerästä neuvottelutulos – yleiskorotukset ja kohdennetut palkankorotukset maksuun maaliskuussa 30.3.2012

 

 

Yleiskorotus 1.3.2012

Kaikkien työntekijöiden kuukausipalkkoja korotetaan 1.3.2012 alkaen 1.9 %:n (vähintään 39.50€ suuruisella) valtion työehtosopimuksenmukaisella yleiskorotuksella. Valtion työehtosopimus solmittiin 23.11.2011 ja se on voimassa 1.3.2012 – 31.3.2014.

 

Raamisopimuksen mukainen 150€ kertakorvaus

Kaikille työntekijöille, joiden palvelussuhde on alkanut viimeistään 1.12.2011 ja palvelussuhde on keskeytymättä jatkunut 1.3.2012 saakka, maksetaan työmarkkinoiden keskusjärjestöjen tekemän raamisopimuksen mukainen 150 euron kertaluontoinen erä maaliskuun palkanmaksun yhteydessä.

 

Virastoerä

VTT-Akava neuvotteli JUKO:n valtuuttamana valtion työehtosopimuksen mukaisen 0,5% virastoerän kohdentamisesta. Neuvottelutulos Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja henkilöstöjärjestöjen VTT-Akavan ja Valtion tutkimusalojen tekniset toimihenkilöt VATE ry:n välillä saavutettiin määräaikaan 15.2. mennessä. Jos neuvottelutulosta ei olisi syntynyt, olisi 0,5%:n korotus tullut kaikille niin sanottuna perälautaratkaisuna.

VTT-Akavan tavoitteena VTT:llä on siirtyminen uuteen IPE-pohjaiseen tehtävien vaativuudenarviointiin perustuvaan palkkausjärjestelmään. Neuvotteluissa jouduttiin toteamaan, että käytettävissä olleessa alle kuukauden mittaisessa neuvotteluajassa ei ollut mahdollista päästä eteenpäin sitä koskevissa neuvotteluissa. Niinpä virastoerä kohdennettiin nykyisen tehtäväryhmäjärjestelmän kehittämiseen.

VTT-Akavan kentässä virastoerä kohdennettiin diplomi-insinöörien tehtäväryhmiin T103-104 ja muiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden asiantuntijoiden tehtäväryhmiin A203-204. Näiden tehtäväryhmien ala ja ylärajoja sekä niihin sijoitettujen ihmisten henkilökohtaisia palkkoja nostetaan yleiskorotuksen lisäksi 0,914%:lla.

Tällä kohdennuksella korjataan palkkarakenteissa ollutta vääristymää ja parannetaan kokeneiden tutkijoiden ja asiantuntijoiden palkkausta. Ratkaisu edistää palkka-kilpailukykyä VTT:n kannalta erittäin tärkeässä asiantuntijaryhmässä. Ratkaisu vastaa myös JUKO:n asettamia tavoitteita virastoerän suuntaamisesta siten, että se edistää tuloksellisuutta ja parantaa kilpailukykyä osaavan henkilöstön saatavuudesta ja palveluksessa pysyttämiseksi sekä on kannustava eli hakeutuminen vaativampiin tehtäviin kannattaa myös taloudellisesti.

Opiskelijoiden tehtäväryhmät uudistetaan perusteellisesti: jatkossa kaikkiin opiskelijoihin sovelletaan yhtä yhteistä neliportaista taulukkoa aikaisempien kahden viisi- ja kuusiportaisen taulukon sijaan. Uusi taulukko on porrastettu nykyisten tutkintojärjestelmien mukaisesti opintopisteiden perusteella.

Korotukset astuvat voimaan 1.3.2012 alkaen ja ne maksetaan maaliskuun palkanmaksun yhteydessä. Lisätietoja intrassaja sen linkeissä.

 

Työehtojen kehittäminen

Virastokohtaisissa työehtosopimusneuvotteluissa on mahdollisuus sopia palkkauksen lisäksi muista työnteon ehdoista. VTT-Akavan tavoitteena oli edistää valtion työehtosopimuksen mahdollistamia uusia työaikakäytäntöjä, mikä olisi tukenut myös VTTWorkWays-hanketta. Kehotettiinhan keskustason sopimuksessa virastojen osapuolia neuvottelemaan ja sopimaan paikallisesti työaikapankkijärjestelmän käyttöönottamisesta edistämään toiminnan tarkoituksenmukaista ja tuloksellista järjestämistä ja henkilöstön työaikatoiveiden huomioon ottamista. Myös valtion työehtosopimuksen mukaiset pidennetty työaika ja tiivistetty työaika kiinnostavat akavalaisia.

Konkreettinen ehdotuksemme oli ottaa viraston puolella käyttöön VTT Expert Services Oy:n mallin mukainen työaikapankki siihen liittyvine koko henkilöstöä koskevine matka-ajan ja ylitöiden korvaussääntöjen kanssa.

VTT ei kuitenkaan lämmennyt näille ehdotuksille, joten jatkamme niistä neuvottelua TES-työryhmissä. Tulemme ottamaan esiin myös työajan seurannan etätyössä.

 

TES-työryhmät

Keskustason sopimuksella on 24.11.2011 suoraan uudistettu paikalliset sopimukset, mukaan lukien VTT:tä koskeva vuoden 2008 TES-pöytäkirja, jossa on määritelty VTT:n ja järjestöjen yhteiset TES-työryhmät. Näistä työryhmistä Määräaikaiset työsuhteet ja työaikavalvonta sekä Palkkapolitiikan toteuttaminen ja kehitys on määritelty pysyviksi ja muut väliaikaisiksi työryhmiksi. Pysyvät työryhmät jatkavat työskentelyään. Väliaikaisten työryhmien osalta osapuolet arvioivat kevään 2012 aikana, onko työryhmille tarvetta jatkossa.

Edellä kerrotun mukaisesti VTT-Akava pitää tärkeänä jatkaa Työaikakäytäntöjen kehittäminen –työryhmän työtä.

 

IPE-arviointiryhmä

Neuvottelupöytäkirjaan kirjattiin seuraava VTT-Akavan kannanotto:

VTT työnantaja on ottanut IPE-vaativuudenarvioinnin työkaluksi tehtävien vaativuuden­arviointiin ja henkilöiden sijoittamiseen VTT:n työehtosopimuksen mukaisiin tehtäväryhmiin. IPE-vaativuudenarviointi tehdään VTT:n ja työntekijä­järjestöjen yhdessä Mercerin IPE (International Position Evaluation System) arviointi­menetelmän pohjalta kehittämillä VTT:n olosuhteisiin räätälöidyillä työkaluilla. IPE-vaativuudenarvioinnin käyttöönotosta ei ole sopimusta VTT:n ja työntekijäjärjestöjen kesken.

VTT-Akavan kanta on, että myös VTT:llä valtion virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (14 § Palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa) sekä työnantajalla että työntekijällä tai häntä edustavalla luottamusmiehellä tulee olla mahdollisuus viedä tehtävän vaativuuden arviointi tai sen muutos (esim. alentaminen) arviointiryhmän käsittelyyn.

VTT-Akava ehdottaa, että VTT:llä tilapäisesti toiminut IPE-arviointiryhmä vakinaistetaan ja siitä sovitaan asianmukaisesti lähtökohtana valtion virka- ja työehtosopimus. Arviointiryhmän tehtävänä olisi myös huolehtia pisteytyksen järjestelmänmukaisuudesta koko organisaatiossa.

VTT kirjasi kantanaan

VTT-Akavan esille nostamaan asiaan, että IPE-järjestelmää ei käytetä VTT:n työehtosopimuksessa määriteltyä tehtäväluokittelua varten, vaan se on käytössä lisätyökaluna, jonka avulla VTT saa lisätietoa organisaation tehtävä- ja palkka­­rakenteista, ja pystyy mm. hankkimaan vertailutietoa ja tekemään analyysejä kansain­välistymisen tueksi. Keskustelut järjestelmän mahdollisesta hyödyntämisestä laajemmin palkkaus­järjestelmä­uudistuksen pohjana jatkuvat.

 

VTT-Akava jatkaa ponnistelujaan IPE-arviointiryhmän työn jatkamiseksi VTT:llä.

 

TES-tekstien uudistaminen

VTT ja järjestöt jatkavat työehtosopimuksen, palkkaliitteiden ja TES-pöytäkirjan tekstien uudistamista koskevaa työtä. Tavoitteena on kevään 2012 aikana karsia ja uudistaa sopimusten vanhentuneita tekstejä, kuten vuosilomia koskevia määräyksiä.

 

Työehtosopimus (TES) antaa puitteet palkkaukselle – meriittikierrokset ratkaisevat palkkausjärjestelmän toimivuuden

TES-neuvotteluissa tarkasteltiin palkkojen jakautumista eri tehtäväryhmissä. Analyysi kertoi, että diplomi-insinöörien (T100-sarja) palkka- ja tehtäväryhmäkehitys poikkeaa merkittävästi muiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden asiantuntijoiden (A200-sarja) kehityksestä. Diplomi-insinööreillä merkittävällä määrällä palkka on yli seuraavan ryhmän alarajan, A200-sarjassa sen sijaan näyttää siltä, että palkan noustua seuraavan tehtävätyhmän alarajalle, valta-osa siirtyy seuraavaan tehtäväryhmään. Toisaalta diplomi-insinöörien T102 ja T103 tehtäväryhmissä valtaosa palkoista on jämähtänyt lähelle tehtäväryhmien alarajoja.

Näitä palkkauksen vääristymiä ei voida ratkaista virastoerän kohdentamisilla vaan suuntaamalla VTT:n paikallisen työehtosopimuksen mukaisia meriittikorotuksia asianmukaisesti. Työehtosopimuksen mukaisesti tehtäväryhmän puitteissa toimihenkilön palkkaus määräytyy tehtävän vaativuuden, vastuun, alan yleisen ansiotason, yksilöllisen työsuorituksen sekä työn kohdistuvuuden, laadun ja määrän perusteella. Palkkaan vaikuttavat myös henkilön kokemus, opinnäytteet, lisäkoulutus sekä erityinen pätevyys. Periaate on, että tehtäväryhmän mediaanipalkka olisi lähellä tehtäväryhmän palkkavälyksen puoliväliä.

VTT-Akava tulee painottamaan alkaneella sopimuskaudella meriittikierrosten tärkeyttä palkkausjärjestelmän toimivuudelle.

 

Lisätietoja neuvottelutuloksesta

antavat VTT-Akavaa neuvotteluissa edustaneet pääluottamusmiehet Iiro Auterinen, Anu Vaari ja Irmeli Koskinen.

VTT:n lausunnonanto-ohjeistuksen uusiminen

VTT on alkanut uusia lausunnonanto-ohjeitaan sen jälkeen, kun eduskunnan oikeusasiamies antoi VTT:lle huomautuksen sananvapauden rajoittamisesta.

Uusia ohjeita laativassa työryhmässä on henkilöstön edustajana VTT-Akavan puheenjohtaja ja pääluottamusmies Iiro Auterinen. Päivitetyt ohjeet on tarkoitus saada käyttöön kevään aikana. Ohjeistuksessa on tarkoitus painottaa sananvapautta perusoikeutena ja ottaa muutenkin huomioon oikeusasiamiehen linjaukset.

Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen katsoo lausunnossaan Teknologian tutkimuskeskus VTT:n loukanneen kahden tutkijansa sananvapautta ja menetelleen vastoin Euroopan ihmisoikeussopimusta ja perustuslakia.

YLE uutisoi tilanteesta torstaina 26.1.2012 ”Oikeusasiamies raivasi tutkijoille sananvapautta”.

VTT-AKAVA PÄÄSI TYÖNANTAJAN KANSSA SOPIMUKSEEN LUOTTAMUSMIEHISTÄ VTT:LLÄ

VTT:n ja VTT-Akavan sekä VATE ry:n ja välillä solmittiin pitkien neuvotteluiden jälkeen 20.12.2011 luottamusmiessopimus, joka astui voimaan 1.1.2012. Neuvottelutilanne VTT:llä oli niin lukkiutunut, että sopimus jouduttiin neuvottelemaan käytännössä valmiiksi valtion pääneuvottelupöydässä valtion työmarkkinalaitoksen ja JUKOn sekä Pardian kesken. VTT-Akava kiittää JUKOa tästä merkittävästä panoksesta jukolaisten edunvalvonnan turvaamiseksi VTT:llä.

Sopimuksen perusteella VTT-Akavalla on oikeus asettaa Otaniemeen kolme pääluottamusmiestä ja kaksi muuta luottamusmiestä sekä yhden varaluottamusmiehen. Ouluun, Tampereelle ja Jyväskylään VTT-Akavalla on oikeus asettaa luottamusmiehet sekä heille varaluottamusmiehet.

VTT-Akava on vuoden 2012 alusta asettanut syksyn liittokokouksessa valitut luottamusmiehet tehtäviinsä. Avoimena on vielä paikkakuntien varaluottamusmiespaikkoja sekä varsinkin Tampereen sekä luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen paikat. Paikat täytetään VTT-Akavan ylimääräisessä liittokokouksessa alkukeväästä.

Halukkaita ehdokkaita pyydetään ottamaan yhteyttä VTT-Akavan hallituksen jäseniin.