Ajankohtaista

VTT Oy:n TES kaudelle 1.2.2017 – 31.1.2018 allekirjoitettiin 13.2.2017

Tänään maanantaina puoleltapäivin allekirjoitettiin VTT Oy:n paikallinen työehtosopimus sopimuskaudelle 1.2.2017 – 31.1.2018.

Sopimuksen sisältämästä kilpailukykysopimuksen mukanaan tuomasta 24 tunnin lisätyöajasta oli sovittu jo aiemmin ja nyt kirjaus tuli omana pykälänään sopimukseemme.

Joulukuun puolivälistä lähtien neuvottelimme työaika ja palkkausjärjestelmäkysymyksistä. VTT-Akavan/YTN:n neuvottelijana toimin minä (Iiro Auterinen) pääluottamusmiehenä ja apunani oli luottamusmies Anu Vaari.

Päättyneenä sopimuskautena oli sovittu neuvoteltavan työaikapankkikäytännön käynnistämisestä VTT:llä. VTT halusi tässä vaiheessa tarkastella muita tapoja työkuorman ja työajan hallintaan. Sovimme selvityshankkeesta, jonka tavoitteena on vuoden 2017 aikana käydä läpi ylityöohjeistusta, tuntiseurannan haasteita (Timecon-työaikatunnit vs. Verttiin vietävät työaikatunnit) sekä työhyvinvointiin liittyvää valmennusta.

Toinen neuvottelun alla ollut asia oli palkkojen määräytyminen IPE-vaativuustason määrittämässä palkkahaarukassa. Ehdotimme yksinkertaista ja karkeaa työkalua, jolla olisi hahmotettu meriittikierroskeskustelussa kunkin työntekijän tavoitepalkkatasoa em. haarukassa. VTT ei halunnut tähän vielä sitoutua, vaan haluaa käyttää aluksi vain indikaattoreita, joilla identifioidaan palkanmuutostarpeet (ns. palkkaviputyökalu). Molemmat tavat kuvannevat lopulta samaa asiaa. Keskusteluja jatketaan työehtosopimuskaudella 1.12.2017-31.1.2018. Kevään palkantarkistuskierroksen (ns. meriittikierros) ohjeistus käydään yhdessä läpi.

VTT Oy:n TES:ssä on nyt pykälä palkkausjärjestelmästä:
4 § Palkkausjärjestelmä
VTT:llä on osapuolten yhdessä kehittämä ja ylläpitämä IPE-luokitteluun pohjautuva kannustava ja tasapuolinen palkkausjärjestelmä. Yhtiö harjoittaa oikeudenmukaista ja motivoivaa palkkapolitiikkaa.

Uusi TES on intrassa.